2022 - Partnerség, értékteremtés, versenyképesség, hazai gyógyszeripar

Időpont:
Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel,
Teréz körút 43. Parkolás: Közeli utcákban, parkolóházakban

FŐVÉDNÖK:
SZIJJÁRTÓ PÉTER
KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

 

A magyarországi gyógyszeripar képviseletére 1990-ban alakult, Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ) ma 33 tagvállalatot tömörítő civil szervezetként, 2020 óta pedig a Külgazdasági- és Külügyminisztérium - így közvetve Magyarország Kormánya - stratégiai partnereként tevékenykedik. 

A magyar gyógyszergyártás nem csupán az egyik legrégebbi hagyománnyal bíró iparág Magyarországon, de rendkívüli potenciállal is rendelkezik, nagy foglalkoztató, és a leginnovatívabb feldolgozóipari ágazat. Tagvállalataink több társadalmi felelősségvállaláshoz köthető tevékenységet is felkaroltak az oktatás, a tehetséggondozás, az egészségmegőrzés, a munkavállalók jóléte és képzése, a szemléletformálás és a rászorulók megsegítése terén. Büszkék vagyunk arra, hogy ma Magyarországon az alapellátásban minden második beteg a MAGYOSZ valamely tagvállalatának készítményével gyógyul, az ellátás biztonságának szempontjából tehát létfontosságú az iparág.

A MAGYOSZ küldetése a világszínvonalú magyar gyógyszeripar évszázados hagyományainak továbbéltetése, új hagyományok teremtése. E küldetést teljesítendő a MAGYOSZ ötödik alkalommal szervezi meg konferenciáját „2022. Partnerség - Értékteremtés, versenyképesség, hazai gyógyszeripar” címmel.

A konferenciával idén speciális missziót teljesítünk! A koronavírus okozta globális egészségügyi katasztrófa, majd az általa előidézet gazdasági válságot követően, jelenleg közvetlen szomszédságunkban háború is dúl. Eddig nem látott kihívásokkal szembesülünk, mely hatással bír nemcsak a nemzetgazdaság eredményességére, de a gyógyszeripar fenntarthatóságára, melyek a hazai (és globális) betegellátást is veszélyeztetik! Hisszük, hogy súlyos, és visszafordíthatatlan veszteségek elkerülése érdekében a szakmai- és politikai döntéshozók, a gazdasági élet, valamint a hazai betegellátás szereplői között aktív, és gyakori párbeszédre van szükség. Ennek kívánunk mi teret, és lehetőséget kínálni szakmai konferenciánk keretében!

 

 

ELŐADÓK

 

Dr. Greskovits Dávid

Elnök, Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége

Greskovits Dávid a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán szerzett doktori fokozatot. Pályáját a Richter Gedeon Vegyészeti Gyárban kezdte termelésirányító gyógyszerész, drazsírozó üzem részlegvezető és üzemvezető helyettes pozíciókban. 4 évet töltött Nigériában az Imarsel Chemical Co. termelési igazgatójaként, mielőtt 1992-ben a Meditop Gyógyszergyártó és Forgalmazó Kft. társtulajdonosa és ügyvezető igazgatója lett. 1996-tól a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Gyógyszertechnológiai Kutató Laboratóriumának főosztályvezetője. Jelenleg a Meditop Gyógyszeripari Kft-nél társtulajdonos, ügyvezető igazgató. 1995-ig a Magyar Gyógyszerész Kamara elnökségi tagjaként az Ipari Bizottságot vezette, részt vesz a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság munkájában, 2007-2017 között a Magyarországi Gyógyszergyártók Szövetségének alelnöke, valamint a Kis Közepes Vállalkozások Szekció elnöke. 2017-ben a MAGYOSZ Elnökének választották. Munkásságát Dávid Lajos és Hincz György emlékéremmel is elismerték. 11 gyógyszeripari szabadalom és 12 nemzetközi és magyar publikáció fűződik a nevéhez.

Adrian Van den Hoven 

Medicines For Europe, igazgató

Adrian 2013 szeptemberében csatlakozott a Medicines for Europe-hoz. Kiemelt feladatai közé tartozik: a generikus, biohasonló és az ún. “value added” gyógyszerekhez való jobb hozzáférés elősegítése, a verseny ösztönzése a generikus gyógyszerek piacán, fenntartható működést támogató árpolitikák támogatása, valamint koherens uniós ipari stratégia kidolgozása a dinamikus és versenyképes generikus, biohasonló és ún. “value added” gyógyszeripar támogatására Európában. 2019-ben kinevezték az Európai Gyógyszerazonosítási Szervezet (EMVO) igazgatótanácsának elnökévé, amely a hamisított gyógyszerekről szóló irányelv (FMD) követelményeinek végrehajtásáért felelős. Most a szervezet pénzügyi területéért felelős.

2020-ban az Európai Bizottsággal együttműködve iparági szintű projektet koordinált, amelynek célja a Covid-19 okozta sürgősségi intenzív terápiás gyógyszer iránti kereslet-hiány kezelése, valamint a tagországok segítése a koronavírus okozta hullámok jobb tervezésében.

Orbán Gábor 

Vezérigazgató, RICHTER Gedeon Nyrt.

2017. november 1-től a Társaság vezérigazgatója. Korábban stratégiai igazgató, illetve vezérigazgató-helyettes pozíciót töltött be. 2017. áprilisától a Richter Igazgatóságának tagja. Karrierjét makrogazdasági elemzőként kezdte, először az MNB és az EKB közgazdászaként, később az Aegon Befektetési Alapkezelő portfólió-menedzsereként és kötvényüzletág-vezetőjeként dolgozott. Két és fél éven keresztül a Nemzetgazdasági Minisztérium adó-és pénzügyekért felelős államtitkára volt, majd 2015. szeptembertől a Rothschild párizsi bankjánál dolgozott. Tanulmányait a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, valamint az Egyesült Államokban végezte. Angolul és franciául felsőfokon, németül középfokon beszél.

Ásványi Tibor

Elnök, MAGYOSZ KKV Bizottság

Ásványi Tibor a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett közgazdászként diplomát 1994-ben. 1995-ben kezdett el dolgozni a gyógyszeriparban a gyógyszer nagykereskedelem gazdasági területein, majd gyógyszertár hálózat működtetési tapasztalatokat is szerzett a 2000-s évek végén. A Naturlandnál 1999-ben kezdte pályafutását. 2001-ben ügyvezető igazgatója, majd a későbbiekben már a társtulajdonosa is lett a napjainkban 200 munkatársat foglalkoztató és 450 különböző készítményt előállító 100 %-ban hazai tulajdonú gyógyszergyártó vállalkozásnak.

Gyógyszergyártói, gyógyszer nagykereskedelmi, társadalombiztosítási, finanszírozási és széleskörű cégvezetői, pénzügyi-számviteli tapasztalatokkal rendelkezik. A Gyógynövény Szövetség és Terméktanács elnökségi -, a MÉKISZ Felügyelő Bizottsági – a MAGYOSZ KKV Bizottságának elnöke, majd 2019. közepe óta a MAGYOSZ elnökségi tagjaként fejti ki érdekérvényesítő képességét a gyógyszeripart érintő minden jelentős szakmai kérdésben.

Dr. Bidló Judit

NEAK ártámogatási főigazgató-helyettese

Dr. Bidló Judit a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő ártámogatási főigazgató-helyettese 2018. november 1. óta.

Gyógyszerész, közgazdász, infobionikus-mérnök végzettsége van. A Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság alapító tagja. Gyógyszeripari tapasztalatait a Novartis cégnél és az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületénél szerezte, melynek 4 évig volt igazgatója 2005-2009 között.

2009 óta az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál, majd annak jogutódjánál, az ártámogatási területen dolgozik. Jelenleg felelős a járóbeteg gyógyszerellátás működéséért és finanszírozásáért, a gyógyászati segédeszközök és tételes elszámolású eszközök finanszírozásáért, valamint a tételes-, különkeretes-, és orphan  gyógyszerkészítmények beszerzéséért, finanszírozásáért. A NEAK-nál működő Országos Molekuláris Onkoteam titkára. Az elmúlt 2 évben fő feladatának az outcome alapú gyógyszerfinanszírozás megteremtését és a finanszírozási rendszerek COVID járvány miatt előtérbe kerülő telemedicina rendszerekhez történő adaptálását tekintette. 

Dr. Szentiványi Mátyás

Főigazgató, OGYÉI 

Szentiványi Mátyás 1992-ben végzett orvosként a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen, ahol később PhD. diplomát is szerzett. Karrierjét SOTE Klinikai Kísérleti Kutató-II.sz. Élettani Intézetnél kezdte, majd Amerikában, a Medical College of Wisconsin (Milwaukee, USA) kutatási ösztöndíjasa volt.  Számos hazai és nemzetközi tudományos cikk szerzője, ill társszerzője. 2000-2018 között a klinikai vizsgálatokkal foglalkozó Quintiles-nál, majd a Roche (Magyarország) Kft-nél dolgozott, kezdetben tudományos tanácsadóként, majd 8 évig orvosigazgatóként. 2018 októberétől az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főigazgatója.

Prof. Dr. Csath Magdolna DSc

Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatóprofesszora

Prof. Dr. Csath Magdolna a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatóprofesszora, korábban a Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja. Előzőleg  a Szent István Egyetem professzora és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem magántanára, ahol a „Jó állam” kutatás keretében több évig vezette „A gazdasági stabilitás és versenyképesség” munkacsoportot, és további kutatásokat is irányított, amelyek szakkönyvek kiadásával zárultak. Közöttük kiemelkedő a „A fenntarthatóság árnyalatai” című, amely 2021-ben jelent meg.

Érdeklődési és kutatási területei elsősorban a versenyképesség és gazdasági stabilitás, a gazdaság, mint nemzetbiztonsági tényező, az állami szektor és a közszféra stratégiai menedzsmentje, innovativitása és minőségbiztosítása témaköröket ölelik fel. De foglalkozik a kisvállalkozások szerepével a modern gazdaságokban, és kutatja üzleti környezetük alakulásának főbb tendenciáit. Versenyképességi kutatásai között kiemelkedő helyen szerepel az un. puha tényezők, közöttük a kultúra és a társadalmi tőke versenyképességet befolyásoló szerepének vizsgálata. Legfrissebb könyvét – amelyet írt és szerkesztett is – az Akadémiai Kiadó adta ki 2022-ben „Versenyképességi Mozaik” címmel.  2015-ben a nemzetgazdasági minisztertől a „Magyar vállalkozásokért”, a köztársasági elnöktől pedig a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést kapta meg.

Dr. Velkey György János

Elnök, Magyar Kórházszövetség

Dr. Velkey György János, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója 2022 óta a Magyar Kórházszövetség elnöke. A gyermekgyógyász, gyermek-aneszteziológiai és intenzívterápiás szakorvos, egészségügyi szakmenedzser végzettségű Velkey számára nem új a feladat, hiszen az elnöki tisztségre már korábban is, 2013 és 2016 között is megválasztották.

Velkey György 1961-ben született Miskolcon, 1986-ban végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Karrierjét Debreceni Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikáján kezdte, 1996 óta dolgozik Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházában, 2003 óta az intézmény főigazgatója. Elnöke volt a Magyar Gyermekaneszteziológiai és Intenzív Terápiás Társaságnak, majd a Magyar Gyermekorvosok Társaságának is, több szakmai kollégiumban is dolgozott, 4 éven át vezette a Főváros Egészségügyi- és Szociális Bizottságát.

Számos kitüntetés birtokosa: Zugló díszpolgára, Szent Adalbert, Schoepf-Merei és Varga László emlékérem, a Semmelweis és Szent Kristóf díj, a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovag- és Tisztikeresztjének tulajdonosa.

Dr. Hankó Zoltán

Elnök, Magyar Gyógyszerészi Kamara gyógyszerész, farmakológus és technológus szakgyógyszerész, szakközgazdász

1977-79 között közforgalmú gyógyszertárban, 1982-ig kórházi gyógyszertárban, 1990-ig galenusi laborban beosztott, illetve részlegvezető gyógyszerész. 1997-ig a Pharmafontana kiadói tevékenységért felelős főmunkatársa, osztályvezetője, majd patikaprivatizációért felelős privatizációs igazgatója. Ezt követően az MGYT kiadói tevékenységének vezetője. 1991-től 2021-ig a Gyógyszerészet felelős szerkesztője, első felelős szerkesztője a Gyógyszerészi Hírlapnak (1989-1991) és a Gyógyszertárnak (2001-2007). 1995-től 1998-ig alelnöke, majd 1998-tól 2007-ig elnökségi tagja a MOSZ-nak.

Az MGYK elnökségi tagja 1998-2000 között, Pest megyei Szervezetének elnökségi tagja 2002-2006 között, az MGYK alelnöke 2007-től, elnöke 2011-től. 2015-ben és 2019-ben elnöki pozíciójában újraválasztották.

Jelenleg is jogelőd nélküli magángyógyszertárat működtető családi vállalkozásuk 1992-ben jött létre. 

Dr. Tóth László 

az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár, Belügyminisztérium 

Dr. Tóth László 1987-ben szerezte meg a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen általános orvosi diplomáját, melyet számos szakvizsgával bővített az évek folyamán. 2000-2005. között a Budapesti Szent Ferenc Kórház Kardiológiai Osztályán dolgozott ambulanciavezetőként, majd 4 évig Németországban szerzett orvosi tapasztalatokat: 2005-2007. között először osztályvezető főorvosként praktizált Seesenben, az Asklepios Kliniken Schildautal intézményben, majd 2007-2009 között Schronzbergben, a Medizinisches Versorgungzentrum Hohenlole klinikán dolgozott orvosigazgatóként és szakmai vezetőként. Ezt követően - Magyarországra visszatérve - osztályvezetőként szerzett 2 éves tapasztalatot a Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórházában, majd 2011-2016. között a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház osztályvezető főorvosának nevezték ki. 2016-ban, visszatérve Sopronba, a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet orvosigazgatójaként, valamint osztályvezető főorvosként és rehabilitációs szakmavezető főorvosként tevékenykedett, majd 2018-ban a Szent Donát Várpalota Kft. orvosigazgatói pozícióját töltötte be. 2019-ben ügyvezető igazgatóként kamatoztatta közel 30 éves, egészségügyben szerzett tapasztalatát a „URBS PRO PATIENTE” Egészségügyi Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Nonprofit Kft.-ben, 2021. óta a Belügyminisztérium Egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkári posztját tölti be. 


RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

 

Részvételi díj:           39.900 Ft + ÁFA*

A részvételi díj tartalmazza a konferencia dokumentációját, a részvétel valamint az étel, ital fogyasztás díját.

*Fenti összeg közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A rendezvényen a részvétel feltétele a részvételi díj előzetes kiegyenlítése.

Fizetésre, kizárólag banki átutalással van mód, az alábbi számlaszámra, az online regisztrációt követő 5 munkanapon belül kérjük megtenni:

HU39 10200940-20110565-000000000 (Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége)

Az átutalás „Közlemény” rovatába a következőket kérjük feltüntetni: résztvevő neve_cég neve_konferencia dátuma (pl. Kovács Gábor_Minta Kft_0915)

A beérkezett összegről a konferenciát követően állítunk ki számlát „pénzügyi teljesítést nem igényel” megjegyzéssel. A számlát postán küldjük.

Jegyet, vouchert semmilyen formában nem küldünk. Az online jelentkezéskor minden résztvevő felkerül a konferencia regisztrációs listájára. A konferencia helyszínén, az eseményre való belépéskor a regisztrációs pultnál a résztvevőknek mindössze egy névjegykártyára, és egy aláírásra lesz szükség.

Figyelem! Az online regisztráció a jelentkezési-, lemondási-, fizetési feltételek, valamint a megadott részvételi díj elfogadásának és egyben megrendelésnek minősül, ezért a rendezvény megvalósulása esetén fizetési kötelezettséget von maga után. A regisztrációval a jelentkező elfogadja a MAGYOSZ Adatkezelési tájékoztatóját.

A konferencia főszervezője a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (MAGYOSZ), ugyanezen szervezet végzi a konferencia regisztrációját, szervezését.

A regisztrációkor ugyanarról az email címről kizárólag egy személy regisztrációját fogadjuk és kizárólag saját, névre szóló email címet fogadunk el.

A jelentkezőknek az előzetes regisztráció során a konferencia szervezéséhez kapcsolódó feladatok ellátásához, kapcsolattartáshoz, számlázáshoz stb. szükséges adatokat kötelezően meg kell adniuk.

Az online regisztrációról e-mail-ben visszaigazolást küldünk.

Lemondást a részvételi díj teljes visszafizetése mellett a rendezvény napja előtti 5. munkanapon 12 óráig - KIZÁRÓLAG ÍRÁSBAN az info@magyosz.org címre fogadunk el.

Az ezutáni lemondások esetében a részvétel átruházható, de a teljes díjat ki kell fizetni. Telefonos vagy egyéb szóbeli lemondásokat nem áll módunkban elfogadni. A lemondási határidő utáni regisztráció esetén lemondásra nincs lehetőség.

A rendezvényt megelőző 1-2 munkanapon történő regisztrációnál elképzelhető, hogy a részvételi díj átutalása nem érkezik meg számlánkra, ekkor lehetséges a rendezvény utáni 1. munkanapon az átutalás.

Mivel az online jelentkezés megrendelésnek minősül, ezért utólagos reklamációkat a lemondási határidő után - beleértve az átutalás hiánya miatti rendezvénytől való távolmaradást is - nem fogadunk el. Ebben az esetben is - mivel a lemondási határidőig nem érkezett hozzánk írásbeli lemondás - a teljes összeget ki kell fizetni.

Program

Időpont/előadás

08:20

Köszöntő, megnyitó 

Partnerség, közös gondolkodás a kihívások ellenszere

Dr. Greskovits Dávid, Elnök, MAGYOSZ

08:25

Köszöntő, megnyitó 

Menczer Tamás, kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkár, Külgazdasági és Külügyminisztérium

08:40

Nemzetgazdasági kihívások, és lehetőségek, a gyógyszeripar szerepe a hazai gazdaságban

Tóth Tibor, Államháztartás finanszírozásáért és nemzetközi kapcsolatokért felelős  államtitkár, Pénzügyminisztérium

09:00

Kihívások, és lehetőségek Európában és Magyarországon

Lóga Máté, Gazdaságfejlesztésért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkár 

09:20

Európai gyógyszergyártás jövője

Adrian Van Den Hoven, Medicines For Europe igazgató

09:40

2022. év kihívásai, hatása a hazai versenyképességre, és a gyógyszeriparra 

Orbán Gábor, Vezérigazgató, RICHTER Gedeon Nyrt.

Ásványi Tibor, Elnök, MAGYOSZ KKV Bizottság

10:15

Kávészünet

10:50

Hazai betegellátás jelene, jövője, a hazai gyógyszergyártók szerepe az ellátásban

Dr. Tóth László, Helyettes államtitkár, Belügyminisztérium

11:10

A kihívásokra adott válasz: partnerség és párbeszéd

Prof. Dr. Csath Magdolna, PPKE Kutatóprofesszora – nyitóelőadás 

Kerekasztal beszélgetés:

  1. Dr. Tóth László, helyettes államtitkár, Belügyminisztérium
  2. Bidló Judit, Főigazgató-helyettes, NEAK
  3. Dr. Szentiványi Mátyás, Főigazgató, OGYÉI
  4. Prof. Dr. Csath Magdolna, PPKE Kutatóprofesszora
  5. Adrian Van Den Hoven, Medicines For Europe igazgató
  6. Dr. Velkey György, Elnök, Magyar Kórházszövetség
  7. Dr. Torma Ádám, Alelnök, Magyar Gyógyszerészi Kamara
  8. Dr. Greskovits Dávid, Elnök, Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége

Moderátor: Azurák Csaba

12:30

MAGYOSZ-MGYK Stratégiai megállapodás aláírása

12:40

Dr. Orbán István Emlékérem díjátadás